ปิ่น เก็จมณี หลายคนเห็นแล้วต่างประทับใจ พร้อมกับอมยิ